آلرژی

اين بخش از گروه آزمایشگاه های دکتر نژاده سال 1388 با استفاده از بهترين کیت های Euroimmun آلمان به تشخیص بیش از 30 نوع آلرژی خوراکی ، 30 نوع آلرژن تنفسی و قارچی و بيش از 30 نوع آلرژن هاي اطفال با روش Immunoblot به كشف آنتي بادي اختصاصي IgE بر عليه آلرژن هاي متداول پرداخته است. با توجه به اينكه بهترين راه درمان آلرژي دور ماندن از آلرژن هاست اين آزمايش كمك شايسته اي به بيماران مي نمايد. اين روش ويژگي هاي زير را دارد:

1- انجام آزمايش روي سرم خون بيمار راحت بوده در حاليكه تست هاي پوستي متعدد موجب اذيت و آزار بيمار مي شوند.

2- سهولت انجام تست براي كودكان و نوزادان

3- حساسيت و ويژگي بالاي تست خوني براي تشخيص آلرژن ها

4- عدم ايجاد واكنش خطرناك انافيلاكتيك (واكنش شديد به ماده الرژن) كه در روش پوستي گاهي اوقات ايجاد مي شود.

taraxacum-officinale42

ليست و جدول آلرژن هاي مواد غذايي و تنفسي و قارچي:

گروه حساسیت به آلرژن های تنفسی و قارچ ها

یک نوع علف Sweet vernal grass
یک نوع علف Cocksfoot
یک نوع علف Timothy grass
یک نوع جو Cultivated rye
توسکا Alder
درخت غان Birch
درخت فندق Hazel
درخت بلوط Oak
یک نوع گیاه C.ragwort
یک نوع گیاه Mugwort
یک نوع موز خوراکی Plantain
یک نوع جانور میکروسکوپی Dermatophagoides pter.
یک نوع جانور میکروسکوپی D.farinae
گربه Cat
سگ Dog
اسب Horse
یک قارچ میکروسکوپیک Penicillum notatum
یک قارچ میکروسکوپیک Cladosporium herbarum
یک قارچ میکروسکوپیک Aspergillus fumigatus
یک قارچ میکروسکوپیک Alternaria alternata

گروه حساسیت به آلرژن های مواد غذایی

سفیدۀ تخم مرغ Egg white
زردۀ تخم مرغ Egg yolk
شیر گاو Cow milk
مخمر Yeast
آرد گندم Wheat flour
آرد جو Rye flour
برنج Rice
دانه سویا Soya bean
بادام زمینی Peanut
فندق Hazelnut
بادام Almond
سیب Apple
کیوی Kiwi
زردآلو Apricot
گوجه فرنگی Tomato
هویج Carrot
سیب زمینی Potato
کرفس Celery
Cod یک نوع ماهی به نام Codfish
میگو Shrimp

گروه حساسیت آلرژن های مورد بررسی در اطفال

مخلوط آلرژن های علف Grass mix 2
گرده درخت غان Brich
گرده یک نوع گیاه Mugwort
یک نوع جانور میکروسکوپی Der.pteronyssinus
یک نوع جانور میکروسکوپی Der.farinae
گربه Cat
سگ Dog
اسب Horse
یک نوع قارچ حساسیت زای تنفسی Cladosporium her.
یک نوع قارچ حساسیت زای تنفسی Aspergillus fum.
یک نوع قارچ حساسیت زای تنفسی Alternaria alt.
سفیده تخم مرغ Egg white
زرده تخم مرغ Egg yolk
شیرگاو cows milk
یک نوع ماهی Codfish
الفا لاکتاآلبومین (پروتئین شیر) a-Lactalbumin
بتا لاکتوگلوبولین (پروتئین شیر) B-Lactoglobulin
پروتئین شیر Casein
سرم آلبومین گاوی Bovine serum albumin
آرد سفید Wheat flour
برنج Rice
دانه سویا Soybean
بادام زمینی Peanut
فندق Hazelnut
هویج Carrot
سیب زمینی Potato
سیب Apple