دستگاه اتمیک ابسورپشن

2017-02-07

باتوجه به اهمیت آلودگی با فلزات سنگین و بالاخص سرب در سلامت افراد بالغ و اطفال،گروه آزمایشگاه های دکتر نژاده اقدام به خرید و نصب دستگاه اتمیک ابسورپشن AA500 کمپانی PG انگلستان نموده است. انجام آزمایش روزانه بوده و با بهترین کیفیت پاسخ دهی خواهد شد. از کارخانجات نمونه جهت دیگر آلودگی ها نیز چون Cd , Hg و ….. پذیرفته می شود.

 

 

ارسال شده در اخبار

پیام بگذارید