الکتروفورز

بخش الکتروفورز گروه آزمایشگاه های دکتر نژاده مجهز به دستگاه های تمام اتوماتیک و 8 کاناله کاپیلری کمپانی Sebia فرانسه می باشد. آزمایشگاه با تجربه ای که از سال 1374 در راه اندازی این بخش تخصصی به عنوان پیشگام در منطقه داشته، قادر به تفکیک دقیق هموگلوبین های طبیعی و غیرطبیعی ، پروتئین الکتروفورز و زنجیرهای سبک و سنگین در سرم و ادرار ، مایع نخاع و الیگوکلونال باند و لیپوپروتئین ها و ایمنوتایپینگ می باشد. وجود این دستگاه ها به زوج های داوطلب ازدواج در تشخیص انواع تالاسمی الفا و بتا کمک کرده تا بهترین ومطمئن ترین جواب به پزشک ارائه گردد. این دستگاه ها تشخیص موارد غیر طبیعی را بصورت اتوماتیک و بر اساس استانداردهای بین المللی انجام داده وبعنوان Gold Standard تشخیص شناخته شده است .

الکتروفورز