نصب دستگاه BriCyte

2021-12-29

آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيك آينده در مسير ارتقا و خدمت رساني به بيماران و آزمايشگاههاي كشور , دستگاه فلوسايتومتري كمپاني Mindray را براي تشخيص افتراقي بيماريهاي گوناگون و از جمله لوسمي ها و MS و نيز مونيتور كردن بيماران مبتلا به AIDS خريداري و نصب نموده است اميدواريم قدم مثبتي در جهت ارتقا تشخيص بيماريها براي شما پزشك گرامي برداشته باشيم.

ارسال شده در اخبار

پیام بگذارید