نصب QuantStudio

2022-05-27

تجهیز بخش ژنتیک مولکولی آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک آینده به دستگاه Real Time PCR پیشرفته کمپانی Applied Biosystem آمریکا مدل QuantStudio 5 که یکی از برندهای برتر دنیا می باشد موجب ارتقا خدمات ژنتیک مولکولی در کنار کلکسیونی از دیگر دستگاههای پیشرفته در این آزمایشگاه گردیده است .

ارسال شده در اخبار

پیام بگذارید