تعریف ناشتایی

تعریف ناشتایی برای انجام تعدادی از آزمایشات

مراجعه کننده گرامی برای به دست آمدن نتیجه بهتر آزمایش به نکات زیر توجه فرمایید:

توجه داشته باشید که برای برخی از آزمایش ها مثل قند ، اسیداوریک ، کلسترول و تری گلیسرید باید ناشتا باشید. ناشتـایی به معنای نخوردن غذا و مواد انرژی زا به مدت 10 تا 12 ساعت است.

نکات مهم:
• بهتر است نمونه آزمایش ناشتا صبح اول وقت و بدون خوردن صبحانه تهیه شود (به جز مواردی که پزشک معالج یا آزمایشگاه تشخیص دهند.)
• شام قبل از ناشتایی باید سبـک بوده و تا 6 بعـد از ظهر میل شود ودر طول شب مصرف آب و چای مانعی نداردولی روز انجـام آزمـایش بدون خوردن صبحـانه و آب وچای به آزمایشگاه مراجـعه شود.
• برای اندازه گیری آزمایش های چربی خون باید 72 ساعت رژیم کم چربی قبل از نمـونه گیری داشته باشید.
• خوردن اکثر داروها با هماهنگی آزمایشگاه در ساعات ناشتایی مجاز است.
• حتما در مورد داروهای مصرفی خود قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه مشورت کنید.