راهنمای جمع آوری اسپرم

دستورالعمل جمع آوری نمونه اسپرم (منی)

مراجعه کننده گرامی برای به دست آمدن نتیجه بهتر آزمایش به نکات زیر توجه فرمایید:

1- 3 تا 5 روز قبل از آزمایش نباید با همسر خود آمیزش جنسی داشته باشید.
2- وجود تب در خلال 3 روز پیش از انجام آزمایش نتیجه را تحت تاثیر قرار می دهد. پس اگر تب دارید آزمایش خود را به عقب بیاندازید.
3- نمونه منی باید ترجیحا بدون نزدیکی جنسی و به روش استمنا و استفاده از دست و با تحریک خود گرفته شود.
4- جهت تهیه اسپرم ابتدا ادرار کرده و سپس دست و آلت تناسلی خود را با آب بشوئید و کاملا خشک کنید. پس از استمناء مایع منی را به طور کامل و مستقیم در داخل ظرف مخصوص جمع آوری کنید.
5- از به کار بردن کاندوم و کرم جهت جمع آوری نمونه خودداری کنید.
6- نمونه را باید در عرض 30 تا 60 دقیقه و در شرایط دمایی مناسب (هم دما با بدن) به آزمایشگاه انتقال دهید و حتما ساعت گرفتن نمونه را به خاطر سپرده و به کارمند آزمایشگاه اطلاع دهید.
7- در صورتی که وازکتومی (بستن لوله) شده اید، هنگام تحویل نمونه به کارمند آزمایشگاه موضوع را اطلاع دهید. این آزمایش برای این افراد باید حداقل 2 ماه پس از بستن لوله ها انجام شود و فقط 24 ساعت پیش از انجام آزمایش نباید نزدیکی صورت گرفته باشد.
8- دقت کنید زمان انجام آزمایش 1 تا 3 بعد از ظهر می باشد، لطفا تنظیم نمائید که نمونه منی را ساعت 1 گرفته و سریعا به آزمایشگاه برسانید.
پاسخ آزمایش را روز بعد بین ساعت 3 تا 6 بعداز ظهر می توانید از آزمایشگاه دریافت نمائید.