غربالگری جنین

ضرورت غربال گری سلامت جنین (Antenatal) برای جلوگیری از تولد نوزادان مبتلا به بیماریهای تریوزومی 21 و 18 و13 و NTD امروزه جای خود را بین متخصصین زنان و زایمان و همکاران ماما باز نموده است.
انجام آزمایشات غربال گری سه ماهه اول و دوم با بهترین برنامه موجود در دنیا (برنامه آلفا) و کیت های Roche سوئیس و Backman آمریکا در عرض سه یا چهار روز نیازهای پزشکان منطقه را به این مهم برطرف نموده است.
وجود 4 لایه نظارتی بر انجام آزمایشات و بررسی اطلاعات بیمار موجب گردیده تا در 12 سال گذشته گروه آزمایشگاه های دکتر نژاده بدون حتی یک مورد خطا (منفی کاذب) حافظ سلامت و کیفیت غربال گری در منطقه باشد.