غربالگری نوزادان

اهمیت سلامت نوزاد بدنیا آمده به حدی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا طیف وسیعی از آزمایشات را در هنگام تولد روی نوزاد انجام می دهند و این بدان علت است که بعضی از بیماری ها اگر در روز های اول زندگی تشخیص داده نشوند ممکن است قابل درمان نبوده و تا آخر عمر برای کودک ضایعات مغزی و جسمی باقی بگذارد . گروه آزمایشگاه های دکتر نژاده علاوه بر 7 آزمایش ضروری شامل TSH ، FT4 ، G6PD ، Bilirubin ، Galactose ، MSUD و Reduced substances و پاسخ دهی روزانه آن ها ، آزمایشات ویژه و متابولیکی که در کشور انجام نمی شود را به آزمایشگاه Wagner آلمان ارسال و نتایج آن را در حداکثر 10 روز تحویل می گیرد .همچنین آزمایشات خاص مانند تست عرق با دستگاه Wescore آمریکا و نیز آزمایشات تحریکی و مهاری مانند هورمون رشد را برای متخصصین غدد روزانه سرویس دهی می نمائیم .