مدیریت کیفیت

گروه آزمایشگاه های دکتر نژاده با اعتقاد به ارتقاء و تعالی دائمی سطح کیفی تشخیص و پیشگیری از بیماری ها که ضامن سلامتی خانواده و در پی آن جامعه می باشد طبق برنامه مدون ، از پیش تعیین شده و سیستماتیک در راستای تحقق اهداف سیستم مدیریت کیفیت به شرح ذیل قدم برداشته است:

√ ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی به گونه ای که همواره معیار و شاخصی برای ارزیابی کیفیت باشیم.

√ به دست آوردن گواهینامه  مدیریت کیفیت جهانی ISO 9001-2015 با تلاش وهمت عالی پرسنل و مدیریت فنی

√ به دست آوردن گواهینامه  مدیریت زیست محیطی ISO 14001-2015

√ به دست آوردن گواهینامه  مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001-2018

√ به دست آوردن گواهینامه  مدیریت کیفیت رضایت مشتری ISO 10002 : 2019

√ افزایش رضایت مندی مراجعین به آزمایشگاه به این صورت که قدرت خود را در برطرف کردن نیازهای همیشگی آنان افزایش دهیم

√ استقرار الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت,وزارت بهداشت,درمان و آموزش پزشکی