ناباروری

بررسی علمی ناباروری در اولین قدم با آزمایش اسپرم آقایان شروع می شود . گروه آزمایشگاه های دکتر نژاده برای بررسی آزمایش اسپرم از تجهیزات پیشرفته و کامپیوتری CASA توسط پرسنل مجرب استفاده می نماید. انجام آزمایش اسپرم و نیز آزمایش PCT در ساعات خاص و جهت جلوگیری از هرگونه اتلاف وقت، توسط کارشناس با تجربه و امکانات کامپیوتری صورت می گیرد. طیف وسیعی از آزمایشات ناباروری مردان شامل Sperm DNA Fragment ، Vitality ، فروکتوز ، Leukocyte detection ، Zn ، Mg  به همراه آزمایش اسپرم روزانه و با رعایت استاندارد های بین المللی مورد آزمایش قرار می گیرد . کلیه هورمون های جنسی در بررسی علل نازائی توسط دستگاه های Cobas e 411 و کیت های Roche سوئیس انجام می گیرد . آزمایشات بررسی تشخیص سقط جنین شامل آنتی فسفولیپید ، آنتی کاردیولیپین و Torch با استفاده از دستگاه ایمنوآسی Diesse ایتالیا و آزمایشات انعقادی پیشرفته چون لوپوس آنتی کواگولانت ، پروتئین های S و C وآنتی ترومبین III و فاکتور V لیدن روزانه و توسط مجرب ترین کارشناسان و با بهترین کیت و تجهیزات پاسخگوی متخصصین زنان و زایمان می باشد .