نصب دستگاه های HPLC کمپانی Agilent

2021-08-10

دستگاههاي HPLC كمپاني Agilent امريكا بعنوان روش مرجع براي آزمايشات گوناگون و بالاخص ويتامين D و هموگلوبين A1c در آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيك اينده نصب و راه اندازي گرديد.

ارسال شده در اخبار

پیام بگذارید