دستگاه ماژولارکمپانیMindray

2018-12-11

دستگاه ماژولار کمپانی Mindray برای اولین بار در منطقه ورامین نصب گردید

روش کار دستگاه عبارت است از جداسازی لوله های آزمایش بصورت اتوماتیک و با خوانش بارکدها و ارسال آزمایشات بیوشیمی به اتوانالایزر ماژولار و ارسال آزمایشات هورمونی به دستگاه کمی لومینسانس ماژولار و دریافت جواب بر روی سایت آزمایشگاه بصورت آنلاین

 

 

پیام بگذارید