2021-09-28
پنجمين سيستم كمي لومينسانس آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيك آينده با برند Orthoclinical آمريكا براي ارايه بهترين نتايج نصب گرديد . سيستم هاي ديگر كمي لومينسانس در اين آزمايشگاه از كمپاني هاي Roche و Siemens و Mindray مي باشد .

 

ارسال شده در اخبار

پیام بگذارید