تماس با ما

آزمایشگاه دکتر نژاده
پیشوا میدان امام خمینی

 

021-36725300

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک آینده
 ورامین روبروی بیمارستان 15 خرداد

021-40335228

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر
ورامین خیابان شهدا ساختمان پزشکان مهدی

 

021-36256415

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک تینا
پاکدشت خیابان مطهری پلاک 189

021-36027929