پذیرش و جوابدهی

پذیرش بیماران در گروه آزمایشگاه های دکتر نژاده براساس استاندارد های بین المللی و با نصب سامانه اتوماسیون جامع انجام می گیرد بدین ترتیب که از ورود بیمار و دریافت شماره نوبت تمام مراحل پذیرش و نمونه گیری و جداسازی در کامپیوتر ثبت و تحت نظارت مسئولین قرار خواهد گرفت استفاده از سیستم بارکدخوان موجب گردیده هیچ نوع مشابهت اسمی تداخلی در کارها ایجاد ننماید . بیماران اورژانسی و بیماران بالای 60 سال خارج از نوبت پذیرش و نمونه گیری می شوند . 3 محل پذیرش برای سرعت عمل آماده گردیده است .

جوابدهی آزمایشگاه نیز برای رفاه حال بیماران در ابتدای ورودی ساختمان آزمایشگاه در محلی مجزا قرار گرفته تا با نظارت و دقت بیشتری جواب ها به بیماران داده شود و همچنین بیماران و پزشکان با استفاده از جوابدهی آنلاین می توانند بلافاصله پس از آماده شدن جواب خود ، آن را از روی سایت آزمایشگاه برداشته و مورد استفاده قرار دهند .

گروه آزمایشگاه های دکتر نژاده در حال حاضر به بسیاری از آزمایشگاه های منطقه در ورامین ، قرچک ، پاکدشت ، گرمسار ، سمنان، رودهن و بخش های جنوبی تهران سرویس آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی ارائه می نماید .

جوابهای بیماران را با پیک درب منزل تحویل داده وحتی پیک های این آزمایشگاه قادرند نمونه های خاص شما (ادرار – ادرار 24 ساعته –مدفوع – خلط ) را از درب منزل تحویل و به آزمایشگاه آورند.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک آینده

آزمایشگاه دکتر نژاده