بیوشیمی

 

بخش بیوشمی خون ، ادرار و مایعات بدن یکی از پراهمیت ترین بخش های آزمایشگاه می باشد که با استفاده از اتوآنالیزرهای Mindray و Prestige ژاپن و دستگاه فول اتوماتیک ادراری DIRUI که برای اولین بار درایران نصب گردیده و نیز دستورالعمل های مدون (SOP) و پرسنل آموزش دیده و نظارت مستمر مسئول فنی و سوپروایزر، سرویس استاندارد و با کیفیتی به پزشکان و متخصصین نفرولوژی ، اورولوژی ، داخلی و قلب ارائه می نماید . همچنین دستگاه های الکترولیت آنالیزر Prolyte آمریکا و فلیم فتومتر Corning انگلستان تمام الکترولیت ها (Mg ,Zn ,Na ,k ,Li ,Cl ,Cu ) را با رعایت کنترل کیفی و استاندارد های مورد نظر آزمایشگاه مرجع سلامت بصورت روزانه به همکاران گرامی پاسخ دهی می نماید .

 

 

 

 

img_9405