HLA-Typing

HLA-Typing برای اولین بار در منطقه ورامین توسط گروه آزمایشگاه های دکتر نژاده برای تشخیص بیماری های مرتبط با آنتی ژن های B5 ،B51،B27, B8 با استفاده ازتجهیزات Boec و کیت کمپانی BAG آلمان راه اندازی شده است.
این بخش به پزشکان متخصص داخلی و نورولوژی برای تشخیص بیماری های مرتبط با B27 شامل Ankylosing Spondylitis، سندروم رایتر و آرتریت روماتوئید و به متخصصین چشم و داخلی برای تشخیص سندروم بهجت B5 کمک می نماید.