تماس با ما

گروه آزمایشگاه های دکتر نژاده

آزمایشگاه دکتر نژاده
پیشوا میدان امام خمینی

021-36725300

 

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک آینده
 ورامین روبروی بیمارستان 15 خرداد

021-40335228

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر
ورامین خیابان شهدا ساختمان پزشکان مهدی

021-36256415

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک تینا
پاکدشت خیابان مطهری پلاک 189

021-36027929