آمادگی جهت آزمایش قند

دستورالعمل آماده سازی برای آزمایش قند خون 2 ساعته پس از صبحانه

مراجعه کننده گـرامی برای به دست آمدن نتیجه بهتر آزمایش به نکات زیر توجه فرمایید:

1- پس از نمونه گیری قند ناشتا در آزمایشگاه صبحانه هر روز خود را به همان شکل همیشگی میل فرمـائید .در صورتیکه در آزمـایشگاه حضـور دارید از کیـک و چای استفـاده کنید.
2- دقیقا 2 ساعت پس از صرف صبحـانه باید در آزمایشگـاه برای نمـونه گیری مجدد حضور داشته باشید. توجه فرمایید دیر آمدن برای نمونه گیری روی جواب شما تاثیر منفی می گذارد. به عنوان مثال اگر شما غذا خوردن را در ساعت 8 صبح آغاز کردید . نمونه آزمایش نوبت دوم راس ساعت 10 صبح از شما گرفته می شود.
– – مدت زمانی که صبحانه میل می کنید نباید بیش از 20 دقیقه به طول انجامد.
– بعد از خوردن غذا به هیچ وجه چیز دیگری اعم از آدامس ، شیرینی ، آب میوه …. نباید
خورده شود. (به استثناء مقدار کمی آب)
– پانزده دقیقه قبل از موعد نمونه گیری (2 ساعته) در آزمایشگاه حاضر باشید و مسئول
نمونه گیری را مطلع نمایید .