دستگاه های Immulite-Xpi 2000

2018-09-08
دستگاه های Immulite-Xpi 2000 کمپانی Siemens آلمان برای ارائه خدمات ویژه به روش CLIA نیز به مجموعه دستگاه های هورمونی آزمایشگاه افزوده شد تا خدمات بهتری به آزمایشگاه ها و بیماران محترم ارائه گردد.

 

 

پیام بگذارید